Beyin Pili Parkinson Hastalığında Yaşam Kalitesini Geri Getiriyor!

Altmış yaş ve üzeri kişilerde, özellikle erkeklerde daha çok görülen Parkinson hastalığı yaşam kalitesini ciddi anlamda etkilemekte. Başta titreme, hareket yavaşlığı, denge ve davranış değişiklikleri ile kendini gösteren Parkinson hastalığı sinir hücresi erken ölümü ile ortaya çıkan bir hastalıktır. KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Parkinson ve Hareket Hastalıkları Polikliniği Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek İnce Günal beyin pili sayesinde Parkinson hastalığının neden olduğu yaşam kalitesi kaybının telafi edilebileceğini anlatıyor…